SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
Tuần 26 đăng ngày 24/6/2022

THỨ HAI: ngày 27/6/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 28/6/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp thành phố "Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH, TTTT cùng dự)

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. Điểm tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều.  

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị “Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam”. Điểm tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP.

 

THỨ TƯ: ngày 29/6/2022  

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). Điểm tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. (Đ/c Thanh Điệp, Đ/c Xuân Thanh, Đ/c Ngọc Thùy cùng dự)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2023 - Lĩnh vực Trồng trọt. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

 

THỨ NĂM: 30/6/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự tọa đàm “Khoa học và Công nghệ trong phát triển bền vững Thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Điểm tại Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 01/7/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong xử lý và bảo quản nông sản, thủy sản xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ. Điểm tại Khách sạn Ninh Kiều 2. (P.PTCN&ĐMST cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2023 thuộc: Lĩnh vực Thủy sản. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLKH cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả sản phẩm phần mềm Dự án KHCN “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLKH cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ