SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022
Tuần 33

THỨ HAI: ngày 15/8/2022

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 15/8 – 19/8)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 16/8/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp trao đổi nhiệm vụ Phát triển thương hiệu Bánh tét lá cẩm Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLCN cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 thuộc lĩnh vực: Y tế (Đột quỵ – Tim mạch). Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

 

THỨ TƯ: ngày 17/8/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng nghiệm thu dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu sầu riêng Tân Thới. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLCN cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về việc thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài KHCN. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLKH cùng dự)

 

THỨ NĂM: ngày 18/8/2022

- Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác ngoài thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 19/8/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa. Điểm tại Trung tâm Hội nghị 46, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Từ ngày 19.8-20.8)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 19 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ IX – Năm 2022. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ