SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022
Tuần 36

THỨ HAI: ngày 05/9/2022

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023. Điểm tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Quận, Ô Môn, TP. Cần Thơ)

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Công ty TNHH One-Value Việt Nam về việc dự án xử lý tro bay của nhà máy điện rác Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở (P. PTCN&ĐMST cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 05/9 – 09/9)

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời Lãnh đạo các Phòng và đơn vị cùng dự)

 

THỨ BA: ngày 06/9/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời Ban Chấp hành Đảng ủy dự)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Ban tổ chức Hội thi “Đánh đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022”. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

-14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

 

THỨ TƯ: ngày 07/9/2022

- Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ.(Đến hết ngày 16/9)

- 19 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật. Điểm tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum (Từ ngày 07/9- 11/9)

 

THỨ NĂM: ngày 08/9/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 09/9/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ