SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
Tuần 37 đăng ngày 12/9/2022

THỨ HAI: ngày 12/9/2022

- Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác ngoài thành phố cùng Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ (Đến hết ngày 16/9).

- 07 giờ 45’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc với Cục an toàn bức xạ về việc tổ chức triển khai diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở (Phòng PTCN & ĐMST cùng dự).

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương khảo sát và làm việc với Công ty nhiệt điện Cần Thơ về việc tổ chức triển khai diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022. Điểm tại Công ty nhiệt điện Cần Thơ (Phòng PTCN & ĐMST cùng dự).

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 12/9 – 16/9)

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 13/9/2022

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội thảo "Quy định của pháp luật về hợp tác xã: Thực trạng và kiến nghị sửa đổi". Điểm tại Khách sạn TTC Cần Thơ.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 14/9/2022

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự).

 

THỨ NĂM: ngày 15/9/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp công dân. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Lễ Khai mạc Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2022”. Điểm tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp thành phố: “Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự).

 

THỨ SÁU: ngày 16/9/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tham gia khảo sát tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Tư & Thuốc Thú Y Cần Thơ Vemedim. Điểm tại Công ty Vemedim. (Đ/c Dũng cùng dự).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Điểm tại Thành ủy. (Đ/c Dũng và đ/c Xa cùng dự).

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ