SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du, miền núi phía bắc
Chiều 6/9, tại thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía bắc là vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 96 của Chính phủ và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giới thiệu chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; liên kết phát triển du lịch và giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trung du và miền núi phía bắc.

Thông qua Hội thảo, các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của các viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung để cùng phát triển về mọi mặt…, để khoa học và công nghệ có bước phát triển vững chắc, đột phá mang tính then chốt, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong toàn vùng.

Hải Chung

https://nhandan.vn (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ