SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 26/11/2022
Tuần 47 đăng ngày 18/11/2022

THỨ BẢY: 19/11/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia Hội đồng phản biện trong Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2022. Điểm tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

 

CHỦ NHẬT: 20/11/2022

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ. Điểm tại Hội trường A, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ.

 

THỨ HAI: ngày 21/11/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp giao ban lần 1 công trình Cải tạo Sở và Bảo trì TTKT. Điểm tại Sở KH&CN (mời tư vấn QLDA, tư vấn giám sát, đơn vị thi công cùng dự; tư vấn QLDA chuẩn bị nội dung).

- 09 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài KHXH “Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp”. Điểm tại Hội trường UBND phường Tân An (P.QLKH, VP cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường ĐHCT. (Từ 21/11 – 25/11)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND 2020 của HĐND thành phố. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 15 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ xác định tỷ lệ tăng sinh tế bào biểu hiện Ki67 trên tiêu bảng hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư vú bằng trí tuệ nhân tạo”. Điểm tại Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ BA: ngày 22/11/2022

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia công tác giảng dạy, Điểm tại Trường Chính trị thành phố.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 – 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Điểm tại Phòng họp trực tuyến lầu 3, VP UBND TP.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Lĩnh vực đô thị). Điểm tại Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

- 15 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2022 "Năng lực tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân ở khu vực ĐBSCL hiện nay". Điểm tại phòng 110, Học viện Chính trị khu vực IV.

 

THỨ TƯ: ngày 23/11/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ Dự án “Ứng dụng công nghệ chế biến trái cây sấy dẻo để tạo các sản phẩm chế biến định hình tận dụng nguồn nguyên liệu tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ NĂM: ngày 24/11/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Diễn đàn Mekong Connect 2022. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh Luxury.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 25/11/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị toàn quốc về thông tin KH&CN. Điểm tại Hội trường 407, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (24, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

THỨ BẢY: ngày 26/11/2022

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2022. Điểm tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ