SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023
Tuần 03, đăng ngày 27 tháng 01 năm 2023

THỨ HAI: ngày 30/01/2023

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời trưởng, phó các phòng, đơn vị cùng dự) (Văn phòng chuẩn bị Hội trường)

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đơn vị “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy” năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023 trện địa bàn thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Công an thành phố.

 

THỨ BA: ngày 31/01/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 31/01 – 03/02)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 01/02/2023

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín giảng dạy tại Trường Chính trị (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 02/02/2023

- 8 giờ 00’: Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 9 giờ 30’: Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Vườn ươm CNCN Việt Nam – Hàn Quốc. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 14 giờ 00’: Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 15 giờ 30’: Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Thông tin KH&CN. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

 

THỨ SÁU: ngày 03/02/2023

- 8 giờ 00’: Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 09 giờ 30’:

     + Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của phòng Quản lý Khoa học. Điểm tại Hội Trường Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

     + Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của phòng Phát triển Công nghệ và ĐMST. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

     + Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của phòng Quản lý Chuyên ngành. Điểm tại Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

      + Giám đốc các Phó Giám đốc nghe báo cáo Kế hoạch năm 2023 của Thanh tra. Điểm Phòng họp Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ