SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

[28/12/2023 08:57]

Ngày 26/12/2023, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác Đề án 06 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng phụ trách công tác Cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ KH&CN; các đồng chí Phó trưởng ban, ủy viên, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo số; Tổ công tác Đề án 06; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ KH&CN cho biết: Trong năm qua, Bộ đã hoàn thành 100% văn bản theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ chức năng liên quan chuyển đổi số. Bộ đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin mạng…  Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đã ban hành nhiều quyết định quan trọng, rà soát, sửa đổi các văn bản, chính sách liên quan đến dịch vụ công trực tuyến; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ KH&CN năm 2023; quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN; luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ…

Theo ông Hà Quốc Trung, mặc dù còn nhiều khó khăn, Bộ KH&CN cố gắng sử dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Ngoài việc phối hợp với một số đơn vị liên quan triển khai xây dựng và trình công bố 09 TCVN phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong năm 2023, Bộ KH&CN đã nghiên cứu xây dựng bản đồ số về các tổ chức trong lĩnh vực đo lường và đánh giá hợp chuẩn, hợp quy để phục vụ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc khai thác thông tin và kết nối liên hệ công tác. 

Về dữ liệu số, Bộ KH&CN đã ban hành các quyết định liên quan đến CSDL chuyên ngành và dùng chung Bộ. Cổng thông tin điện tử của Bộ được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

Đặc biệt trong lĩnh vực chính phủ số, Bộ đã ban hành Quyết định số 1060/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN năm 2023; đề xuất Bộ Tài chính một số dịch vụ công giảm phí lệ phí được thông qua tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính giảm 10% phí lệ phí đối với Hồ sơ nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 73% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thế Duy chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nguồn lực và trí lực cho chuyển đổi số. Các đơn vị liên quan cần lên phương án xây dựng, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật, hệ thống phần mềm, nâng cấp chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giúp công tác chuyển đổi số của Bộ KH&CN đạt được những kết quả nhất định. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao những kết quả của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác Đề án 06 của Bộ đã đạt được trong năm 2023, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ KH&CN. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số của Bộ.

https://most.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ