SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024

[05/02/2024 08:02]

Tuần 5.

THỨ HAI: ngày 05/02/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương đi chúc Tết các Viện, trường. (Các phòng, đơn vị có liên quan cùng dự, có lịch riêng)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp nghe báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch phân khu đô thị mới 4500ha dọc Đại lộ Đông Tây thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường UBND TP.

THỨ BA: ngày 06/02/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Phòng họp Sở (Mời các đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị Công chức Viên chức năm 2024. Điểm tại Phòng họp Sở (mời toàn thể CC, VC, NLĐ cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 07/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 08/02/2024 (nhằm 29 Tết Nguyên đán)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An trực cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 09/02/2024 (nhằm 30 Tết Nguyên đán)

- Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương trực cơ quan.

 

THỨ BẢY: ngày 10/02/2024 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán)

- Giám đốc Ngô Anh Tín trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: ngày 11/02/2024 (nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán)

- Phó Giám đốc Trần Hoài Phương trực cơ quan.

THỨ HAI: ngày 12/02/2024 (nhằm mùng 3 Tết Nguyên đán)

- Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương trực cơ quan.

THỨ BA: ngày 13/02/2024

- Nghỉ bù Tết.

THỨ TƯ: ngày 14/02/2024

- Nghỉ bù Tết.

THỨ NĂM: ngày 15/02/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban mở rộng. Điểm tại Phòng họp Sở. (Các phòng, đơn vị chuẩn bị báo cáo tình hình Tết tại đơn vị)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 16/02/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ