SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến 60 triệu đồng

[18/05/2024 15:46]

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới với kinh phí từ 15 – 60 triệu đồng/đơn.

Thu hoạch nhãn tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Cụ thể, hỗ trợ đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn; đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Mức chi hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Các đối tượng được hỗ trợ yêu cầu tham gia và thực hiện đúng các nội dung đề nghị hỗ trợ, cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích. Đồng thời, cần báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về nội dung đề nghị hỗ trợ và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện gửi Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu tổng hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan, kịp thời phản ánh về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

https://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/ManagementNews/DetailNew/10931

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài