SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024

[01/07/2024 09:25]

Tuần 26

THỨ HAI: ngày  01/7/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Phòng họp Sở. (Lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng dự)

- 10 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự công bố Quyết định giám sát Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Điểm tại Phòng họp Sở (BCH Đảng ủy, Trưởng các phòng, đơn vị cùng dự)

- 07 gờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điểm tại Công viên Sông Hậu.

- 15 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Văn phòng Sở. Điểm tại Phòng họp Sở. (CVP chuẩn bị nội dung, công chức và người lao động Văn phòng cùng dự)

THỨ BA: ngày 02/7/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với UBND TP và Sở Tài chính về kinh phí tăng cường năng lực công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố. Điểm tại Phòng họp số 6, VP UBND TP. (P.PTCN&ĐMST chuẩn bị nội dung và cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2025 thuộc lĩnh vực: Công nghệ sinh học. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 03/7/2024

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Khai mạc kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 04/7/2024

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 05/7/2024

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài