SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Văn bản pháp quy/ 76/2018/NĐ-CP
Ngày 15 tháng 5 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ
Số hiệu 76/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Quản lý công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2018
File tải về
Văn bản liên quan
STT Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa 89/2006/NĐ-CP 30/09/2006 Chính phủ
2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp 106/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
4 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ
5 Ngày 2/3/2012 Chính phủ đã ban hành nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến 13/2012/NĐ-CP 03/02/2012 Chính phủ
6 Ngày 31/12/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 Chính phủ
7 Ngày 30/12/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ
8 Ngày 21/9/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2010/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Chính phủ
9 Ngày 15 tháng 5 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ