SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tăng cường quản lý đo lường cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Mới đây, theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp Cục Quản lý thị trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh với 14 cơ sở (16 cửa hàng).

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn các huyện: Hữu Lũng và Lộc Bình gồm 05 cơ sở (06 cửa hàng) với 32 phương tiện đo (bao gồm 15 cột đo xăng, 17 cột đo nhiên liệu điêzen).

Qua kiểm tra, các cửa hàng đều cơ bản chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen, đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen do nhà phân phối cung cấp; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cơ sở đã xuất trình tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình và lưu hồ sơ kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu chưa được đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành lấy 08 mẫu (05 mẫu xăng, 03 mẫu nhiên liệu điêzen) để kiểm tra chất lượng.

Thông qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời góp phần phòng, chống, ngăn chặn gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính.

https://vietq.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ