SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Tin tưởng vào năm có nhiều bứt phá trong hoạt động TCĐLCL
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tin tưởng vào một năm có nhiều bứt phá trong hoạt động TCĐLCL.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL 

Theo báo cáo kết quả công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), năm 2018, Tổng cục đã tích cực triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cải thiện môi trường Kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất Kinh doanh của doanh nghiệp, Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu suất năng lượng...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương kết quả công tác năm 2018 của Tổngcục TCĐLCL. Có được kết quả này, theo Bộ trưởng đó là minh chứng rõ nhất về sự mạnh mẽ, quyết liệt, hành động, hiệu quả và toàn diện của Tổng cục trong năm qua. Hoàn toàn đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Tổng cục, Bộ trưởng cho rằng 10 trọng tâm đã bao quát tất cả yêu cầu đặt ra.

Đề cập đến 3 vấn đề chính mà Tổng cục cần tập trung trong năm 2019, Bộ trưởng mong muốn Tổng cục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho thể chế, chính sách và chỉ đạo nhiệm vụ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, năm 2019 được coi là một năm bứt phá thì phải nhanh chóng xác định những nội dung gắn với trách nhiệm thẩm quyền để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của Tổng cục và đề ra tiến độ thực hiện hiệu quả. “Tổng cục đóng vai trò đầu mối các công việc Chính phủ giao thì cần đôn đốc thúc đẩy, giám sát để làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất, thể hiện được vai trò "nhạc trưởng" là tạo được vị thế của chính Tổng cục đối với các bộ ngành trong rất nhiều trận tuyến”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ từng mặt khó khăn và kỳ vọng năm 2019 tiếp tục năng động, chủ động hơn nữa trong thẩm quyền, trách nhiệm của mình.

Dù Tổng cục phải gánh vác rất nhiều trọng trách công việc, tuy nhiên Bộ trưởng cũng kỳ vọng việc nặng nhưng vẫn đảm bảo tốc độ, tiến độ và hiệu quả một cách nhanh nhất.

Thứ hai, Tiếp tục chăm lo đội ngũ, quy hoạch đội ngũ tương lai, phân tách quản lý, tự chủ, xã hội hóa... một cách tích cực nhất, triển khai nhanh nhất, mạch lạc nhất sẽ tăng cường hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh đến tư duy cách làm, kỷ luật kỷ cương cũng đóng vai trò bổ trợ cho các vấn đề trên.

Thứ ba, những vấn đề trọng tâm công việc thuộc sự chủ động của Tổng cục, cần tập trung làm tốt sẽ tăng cường vai trò của Bộ, của Tổng cục thông qua một số công việc đang thực hiện như: Cơ sở dữ liệu mã số mã vạch, Đề án Truy xuất nguồn gốc, Khảo sát đánh giá, cảnh báo chất lượng sản phẩm hàng hóa, đánh giá đề xuất về Chương trình Năng suất chất lượng, hợp tác quốc tế…

Đề cập đến bối cảnh năm 2019, Bộ trưởng cho biết với phương châm đã được Chính phủ thống nhất là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Do đó, nhấn mạnh về sự "sáng tạo, bứt phá và hiệu quả” theo tinh thần của Chính phủ, Bộ trưởng cho rằng năm 2019 sẽ là một năm rất nhiều việc phải làm. Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục trọng trách thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ …, do đó Bộ trưởng kỳ vọng Tổng cục sẽ tiếp tục có những sáng tạo, mạnh mẽ và quyết liệt trong cách làm để bứt phá trong năm mới.

“Nhìn toàn cảnh với trách nhiệm, sự nỗ lực và hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và toàn diện của Tổng cục trong năm qua, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự quyết tâm, phát huy những kết quả, tinh thần vào cuộc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019 để tạo thành quả thiết thực chào mừng 60 năm ngày truyền thống KH&CN”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

vietq.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ