SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ

[10/09/2019 14:52]

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 796/KH-SKHCN về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

 Ảnh minh họa.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 298/CP-V.I ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn tốt; xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 796/KH-SKHCN về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ./.

(Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số 796/KH-SKHCN đính kèm)

Đính kèm Kế hoạch số 796/KH-SKHCN

Hữu Kha - Thanh tra Sở 

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài