SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tổ chức ISO: Xây dựng chiến lược thích ứng nhanh chóng với thế giới xung quanh

[20/07/2021 14:46]

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (gọi tắt là ISO) đang hoạt động trong một thế giới nơi mà sự thay đổi là không đổi, và nơi mà những thách thức và sự gián đoạn có thể ở quy mô toàn cầu.

Để có vị trí tốt trong bối cảnh toàn cầu này, ISO phải có một chiến lược rõ ràng và linh hoạt để xác định mục đích của tổ chức và những gì tổ chức muốn đạt được, đồng thời cho phép ISO dự đoán sự thay đổi và thích ứng nhanh chóng với thế giới xung quanh.

Theo nghĩa này, khái niệm cải tiến liên tục là một trong những mục tiêu thay đổi và phát triển. ISO đã đi được một chặng đường dài trong lịch sử gần 75 năm của mình – và đã đóng góp vào sự phát triển vượt bậc – nhưng thế giới của ngày hôm nay không giống như ngày hôm qua cũng như sẽ không giống như ngày mai. ISO cần phải tiến xa hơn nếu muốn đảm bảo rằng tổ chức này sẽ tiếp tục đi đầu trong việc thay đổi tích cực.

Với định hướng đó, “Chiến lược ISO 2021-2030” đề ra tầm nhìn của tổ chức (Tại sao làm? Làm những gì?), sứ mệnh của tổ chức (Làm những gì? và Làm như thế nào?), mục tiêu của tổ chức (những gì tổ chức cần đạt được để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình) và các ưu tiên của tổ chức (nơi tổ chức cần tập trung nguồn lực để biến điều này thành hiện thực). Các ưu tiên này được thiết kế để thường xuyên được xem xét và điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đáp ứng với bất kỳ thay đổi nào trong môi trường bên ngoài của ISO.

ISO đã xác định năm 2030 là một cột mốc để phản ánh sự tiến bộ và đánh giá công việc cơ bản của mình với tư cách là một tổ chức. Khung thời gian này phù hợp với Chương trình nghị sự toàn cầu đầy tham vọng của Liên hợp quốc cho năm 2030, như được nêu trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững, sẽ đòi hỏi nỗ lực hợp tác quốc tế để trở thành hiện thực. ISO được xây dựng dựa trên đặc tính cộng tác và tin rằng tiêu chuẩn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc biến thế giới của chúng ta thành một thế giới bền vững.

Ảnh minh họa

Tầm nhìn 2030

“Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn” - Đây là khẩu hiệu hướng đến Tầm nhìn 2030 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế. ISO tin rằng các Tiêu chuẩn quốc tế, mặc dù phần lớn vô hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng là một thành phần quan trọng để làm cho mọi thứ trở nên an toàn và tốt đẹp hơn trong thế giới xung quanh chúng ta. Bằng cách đạt được điều này, tổ chức có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người mỗi ngày.

Sứ mệnh

Thông qua các thành viên của ISO và các bên liên quan của họ, ISO tập hợp mọi người lại với nhau để thống nhất các Tiêu chuẩn quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu. Các tiêu chuẩn ISO hỗ trợ thương mại toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và công bằng, thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy sức khỏe và an toàn để đạt được một tương lai bền vững. ISO cung cấp một nền tảng trung lập, nơi các chuyên gia trên toàn thế giới cùng nhau phát triển và thống nhất các tiêu chuẩn.

Việc xây dựng sự đồng thuận ở nhiều cấp độ thiết lập niềm tin và sự tín nhiệm trong tổ chức của ISO và các Tiêu chuẩn quốc tế mà ISO xây dựng, giúp ISO trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực của mình.

Mục tiêu   

Các mục tiêu mà ISO đã tự đặt ra là bước đệm cho tầm nhìn của tổ chức và sẽ giúp ISO đảm bảo rằng công việc của tổ chức này làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn.

Các mục tiêu sẽ giúp tối đa hóa tác động của tổ chức và thông qua các thành viên đảm bảo rằng ISO tập hợp các chuyên gia lại với nhau để thống nhất các Tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Các mục tiêu của ISO đến năm 2030 là: Mục tiêu 1: Tiêu chuẩn được sử dụng ở khắp mọi nơi; Mục tiêu 2: Tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu toàn cầu; Mục tiêu 3: Tất cả các ý kiến đều được tiếp thu.

Ưu tiên

ISO sẽ tập trung vào sáu (6) ưu tiên để đạt được mục tiêu và tối đa hóa tác động của ISO trong bối cảnh các động lực thay đổi. Mỗi mức độ ưu tiên chủ yếu hỗ trợ một mục tiêu, cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Tiêu chuẩn được sử dụng ở khắp mọi nơi.

Ưu tiên 1.1: Thể hiện lợi ích của các tiêu chuẩn.

Ưu tiên 1.2: Đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Mục tiêu 2: Tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Ưu tiên 2.1: Cung cấp các tiêu chuẩn ISO khi thị trường cần chúng

Ưu tiên 2.2: Nắm bắt các cơ hội trong tương lai để thực hiện tiêu chuẩn hóa quốc tế

Mục tiêu 3: Tất cả các ý kiến đều được tiếp thu.

Ưu tiên 3.1: Tăng cường các thành viên ISO thông qua nâng cao năng lực

Ưu tiên 3.2: Nâng cao tính toàn diện và đa dạng trong hệ thống ISO.

 

Theo vietq.vn (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài