SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phấm, hàng hóa
Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định Số 09/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phấm, hàng hóa đối với Doanh nghiệp tư nhân Trung Sơn - Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ - vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bán hàng hóa (xăng không chì RON 95-III) có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (QCVN 1 .-2015/BKHCN - Quy chuẩn ky thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học). Quy định tại: Điểm a, Khoản 7, Điều 20, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chịnh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phâm, hàng hóa.

Doanh nghiệp tư nhân Trung Sơn bị phạt số tiền trên 70 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (xăng dầu) 01 tháng (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 13/01/2022) quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ