SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sở KH&CN Cần Thơ:Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định từ mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ngày 05/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023. Hội đồng đã thống nhất đề nghị thực hiện 11/12 đề xuất cho 04 nhiệm vụ hỗ trợ gồm: Tư vấn và chứng nhận Tiêu chuẩn HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn; Tư vấn và chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn HALAL – Tiêu chuẩn thực phẩm Hồi giáo; Tư vấn và chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. Hình thức thực hiện sẽ được giao trực tiếp cho đơn vị đề xuất sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

Thành viên hội đồng

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ Doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nói chung và góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế của thành phố.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ