SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cần Thơ: Hơn 50 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu tham gia Techfest Quảng Nam 2023
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư - TechFest Quang Nam 2023 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24-26/8/2023 tại Quảng trường 24/3 (thành phố Tam Kỳ).

Khai mạc Techfest Quảng Nam 2023

Ngày 12/7/2023, UBND TP. Cần Thơ ban hành Công văn số 2564/UBND-KGVX về việc tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 4 – Techfest Quảng Nam 2023 với chủ đề: “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp Quốc gia”.

Đây là sự kiện khoa học – kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đến năm 2030, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tạo lập văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững; gắn kết khởi nghiệp - sản phẩm OCOP - sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; góp phần tạo lập và thúc đẩy hệ thống mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, vùng và mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế. Sự kiện cũng là dịp để liên kết thu hút nhân lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế thông qua giới thiệu, quảng bá ý tưởng, dự án khởi nghiệp và là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận, kết nối khởi nghiệp quốc gia, quốc tế; huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp quốc gia.

Gian trưng bày của Sở KH&CN TP. Cần Thơ tại Techfest Quảng Nam 2023

Để tạo điều kiện cho các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thành phố tạo cơ hội kết nối về cung cầu, đầu tư giữa các địa phương, trong nước và quốc tế, Sở KH&CN TP. Cần Thơ có hơn 50 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của TP. Cần Thơ tham gia Techfest Quảng Nam 2023.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư -TechFest Quang Nam 2023 là nơi chia sẻ, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thành phố Cần Thơ tạo cơ hội kết nối về cung cầu, đầu tư giữa các địa phương, trong nước và quốc tế.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ