SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO 18091:2020 vào hoạt động hành chính: Kinh nghiệm từ TP.Hải Phòng
Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 18091:2020 vào hoạt động của chính quyền địa phương và kết quả áp dụng thí điểm tại quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét áp dụng trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời làm cơ sở, căn cứ để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước.

Những năm qua, song hành với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, công tác cải cách hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế của thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố Hải Phòng luôn xếp trong nhóm đạt điểm cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đặc biệt, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 đạt ngôi vị quán quân toàn quốc.

Để có được những thành tích trên có sự đóng góp một phần không nhỏ của việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Có thể nói, việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng này cũng như việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cho công dân là rất cần thiết, mang lại sự thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội toàn diện và môi trường bền vững tại địa phương.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND thành phố Hải Phòng về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 61 áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng này vào hoạt động của chính quyền địa phương và kết quả áp dụng thí điểm tại quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét áp dụng trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời làm cơ sở, căn cứ để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước.

Sau 07 tháng triển khai thực hiện áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã có nhiều những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 được thực hiện thí điểm tại 12 UBND quận, huyện, phường, xã gồm 03 quận, 03 huyện, 03 phường và 03 xã: UBND quận Hải An và UBND phường Đằng Lâm; UBND Quận Ngô Quyền và UBND phường Cầu Tre; UBND quận Hồng Bàng và UBND phường Hoàng Văn Thụ; UBND huyện Thủy Nguyên và UBND xã Thủy Sơn; UBND huyện Tiên Lãng và UBND xã Tự Cường; UBND huyện Kiến Thụy và UBND xã Du Lễ.

Kế hoạch được triển khai thực hiện với 06 nội dung chính: Khảo sát thu thập thông tin sơ bộ cho việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Đào tạo nhận thức cơ bản, chuyên sâu về Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; Hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Báo cáo, đánh giá tình hình triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Tổng kết, báo cáo UBND thành phố và Bộ KH&CN về kết quả thực hiện áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Sở KH&CN Thành phố Hải Phòng phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan áp dụng thí điểm, tổ chức triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hoàn thành 3/6 nội dung, trong đó, thực hiện khảo sát thu thập thông tin sơ bộ trực tiếp tại 12 UBND quận, huyện, xã, phường thí điểm; tổ chức 6 lớp đào tạo phổ biến kiến thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đến cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn của 12 cơ quan thí điểm; tổ chức 12 buổi đào tạo, hướng dẫn, diễn giải chi tiết về Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể đến Ban chỉ đạo ISO, Tổ công tác ISO và các công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn các cơ quan thí điểm xây dựng Bộ Chỉ số và thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm năm 2023.

Đến nay có 12/12 cơ quan ban hành quyết định phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn ISO 18091:2020 tại địa phương năm 2023.

Từ nay đến cuối năm 2023, các cơ quan áp dụng thí điểm thực hiện đánh giá theo Bộ Chỉ số đã công bố; phân tích kết quả tự đánh giá và xây dựng Chương trình hành động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan thí điểm; triển khai Chương trình hành động; tổng kết báo cáo kết quả thực hiện.    

www.khoahocphattrien.vn (nn
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ