SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hành trình TECHFEST CANTHO 2023 – Hoàn thiện trang thông tin TECHFEST CANTHO 2023
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ 2023 – TECHFEST CANTHO 2023 là một sự kiện lớn về đổi mới sáng tạo nhằm kết nối và phát triển các nguồn lực đổi mới sáng tạo tiềm năng thông qua công bố bình chọn sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ra mắt mạng lưới đổi mới sáng tạo MEKONG; chung kết cuộc thi khởi nghiệp STARUP FIRST 2023;… để chuẩn bị cho sự kiện TECHFEST CANTHO 2023 diễn ra vào ngày 12-13/12/2023.

Một phần giao diện trang thông tin TECHFEST CANTHO 2023

Với mục tiêu cung cấp thông tin liên quan đến sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ 2023 – TECHFEST CANTHO 2023, trang thông tin TECHFEST CANTHO 2023 (tên miền: www. Techfestcantho.vn) đã được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu về tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện sắp tới, cũng như các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Bên cạnh đó, không gian thực tế ảo về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đang được xây dựng (tên miền: startup360.vn) nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố biết đến các không gian hỗ trợ khởi nghiệp của Cần Thơ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ sẽ tiếp cận được thông tin. Đồng thời, đây cũng là kênh giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của thành phố thông qua công nghệ số hóa 3D/360.

Các công tác chuẩn bị cho sự kiện TECHFEST CANTHO 2023 đang dần hoàn thiện, theo đó Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (đơn vị phụ trách chính triển khai sự kiện) đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kiểm tra tiến độ triển khai các công việc, cũng như lấy ý kiến của viên chức về một số hạng mục đang thực hiện.

Họp kiểm tra tiến độ triển khai sự kiện TECHFEST CANTHO 2023 tại Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ