SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

TPHCM: Hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp trong bốn năm tới.

[26/02/2024 08:29]

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch 433/KH-UBND triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028.

Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 20 năm 2023 của HĐND Thành phố quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Mục tiêu của kế hoạch là hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho các đơn vị có liên quan về chính sách, phương thức đăng ký tham gia các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Tổ chức tập huấn các chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quản quản lý nhà nước (được giao kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo).

Bên cạnh đó, tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế, theo hình thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Ngoài ra, Thành phố sẽ kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo như: phối hợp tổ chức hoạt động kết nối khách hàng, thị trường tiềm năng cho các dự án, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức quốc tế, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và đối tác khác cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ các dự án tham gia hoạt động triển lãm, giới thiệu giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Ngoài ra, truyền thông về hoạt động triển khai những chính sách hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch là Sở KH&CN TPHCM cùng các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

https://khoahocphattrien.vn/ (nnttien)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ