SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kỷ niệm 50 năm thành lập đại hội đồng Codex quốc tế
Codex 50 năm - Hoàn toàn tận tâm để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và tạo điều kiện thực hành công bằng trong thương mại thực phẩm.

Codex 50 năm – Hoàn toàn tận tâm để  bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và tạo điều kiện thực hành công bằng trong thương mại thực phẩm.

Một trong những thảo luận tại Hội nghị lần thứ 35 của Đại hội đồng Codex quốc tế vào tháng 7 năm 2012 không bàn tới tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy phạm mà về hoạt động kỷ niệm.

Con số 2013 và 36 nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực tế Hội nghị đầu tiên của  Đại hội đồng Codex quốc tế được tổ chức ở Ý từ ngày 26 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 1963 có nghĩa là Hội nghị lần thứ 36 Đại hội đồng Codex quốc tế năm 2013 sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập của mình.

Từ Hội nghị đầu tiên có 120 đại biểu của 30 quốc gia và 16 tổ chức quốc tế đến Hội nghị lần thứ 35 có 625 đại biểu của 145 quốc gia và 1 tổ chức thành viên, và 34 tổ chức quốc tế chính phủ và phi chính phủ là một chặng đường dài.

Nhiều thành tựu đã đạt được nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và tạo điều kiện thực hành công bằng trong thương mại thực phẩm. Hàng trăm tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy phạm, hàng nghìn giới hạn tối đa và có thể có nhiều thứ quan trọng hơn các con số đó là: chúng ta đã tìm ra cách làm việc cùng nhau – dựa trên khoa học và xây dựng trên niềm tin. Không phải tất cả đều dễ dàng và vẫn còn có những tranh luận tiếp tục gặp khó khăn. Nhưng đó là một phần của bất kỳ tổ chức dân chủ nào.

Các thành tựu và thách thức của chúng ta cần được ghi nhận! Các thành tựu bởi vì chúng ta đã đạt được chúng – còn thách thức vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đạt được chúng trong tương lai.

Dù tương lai của nông nghiệp và thương mại thực phẩm như thế nào thì vẫn cần các quy tắc hài hòa và tiêu chuẩn, vẫn cần tới Codex. Do đó sẽ có một ngày kỷ niệm được gọi là: Codex50.

Hội nghị lần thứ 35 Đại hội đồng Codex đồng ý thành lập một tổ công tác do Phó Chủ tịch Codex Awilo Ochieng-Pernet điều phối công tác chuẩn bị. Tổ công tác này họp vào tháng 12 tại Ý và thỏa thuận kế hoạch kỷ niệm,  các hoạt động chuẩn bị diễn ra suốt năm và tập trung diễn ra tại Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 36 tại Ý từ ngày 1 đến 5 tháng 7 năm 2013 và sẽ có thông báo vấn đề này sớm nhất trên trang web đặc biệt.

Các hoạt động kỷ niệm trên thực tế đã bắt đầu và cả hai Hội nghị Ban điều phối châu Âu (CCEURO) và Ban kỹ thuật Vệ sinh thực phẩm (CCFH) đã tổ chức các sự kiện bên lề liên quan tới lễ kỷ niệm. Cuối năm 2013 sẽ có tập hợp các biên soạn tất cả thông tin của các sự kiện trong một ấn phẩm đặc biệt.

Chúng ta biết rằng nhiều quốc gia thành viên cũng có kế hoạch kỷ niệm của mình. Hãy cho chúng tôi biết về các hoạt động đó để chúng tôi có thể đưa vào website của lễ kỷ niệm 50 năm. Chúng tôi chờ đợi các thông tin của các bạn.

Các hoạt động cuối năm chậm lại và có thể tất cả chúng ta nên dành một ít thời gian suy nghĩ về các sự kiện năm 2012 và điều mà chúng ta mong muốn trong tương lai – điều mà chúng ta muốn thay đổi và điều mà chúng ta muốn duy trì.

Chúng tôi ở Ban Thư ký Codex gửi tới các bạn và gia đình những lời chúc thân yêu nhất về mùa lễ hội và khởi đầu tốt đẹp năm 2013.

Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ dùng thực phẩm an toàn, lành mạnh với số lượng hợp lý và phối hợp tốt để chúng tôi sẽ gặp lại các bạn khỏe manh tại các Hội nghị Codex, hội thảo, tập huấn hay bất kỳ sự kiện nào khác.

Văn phòng Codex
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ