SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoa Kỳ công bố quyết định nhằm tăng cường quản lý các thủ tục điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp
Cục Quản lý Thương mại quốc tế (ITA) vừa công bố quyết định cuối cùng, có hiệu lực từ ngày 10/5, về việc sửa đổi những quy định về định nghĩa thông tin thực tế và cách cung cấp các thông tin này trong thủ tục điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Về định nghĩa thông tin thực tế:

Thay đổi định nghĩa về thông tin thực tế, trong đó, thông tin thực tế gồm có 5 loại: (1) những bằng chứng được cung cấp để trả lời bản câu hỏi, (2) những bằng chứng được cung cấp để củng cố cho cáo buộc, (3) những thông tin sẵn có công khai để đánh giá các yếu tố theo Điều 19 CFR 351.408(c) hoặc để xác định hàng hóa, dịch vụ có được cung cấp thấp hơn giá trị thông thường theo Điều 19 CFR 351.511(a)(2), (4) bằng chứng trong hồ sơ của ITA, và (5) các bằng chứng khác với thông tin thực tế được mô tả ở trên;

Định nghĩa mới trên không thay đổi các loại thông tin được cung cấp trong từng giai đoạn điều tra, mà chỉ đưa ra một cách phân loại chính xác hơn cách định nghĩa cũ về thông tin thực tế.

Trước khi có quyết định này, thông tin thực tế được định nghĩa là: (1) các bản trả lời của bản câu hỏi ban đầu và bổ sung, (2) các bằng chứng thực tế (số liệu hoặc tuyên bố) củng cố cho các cáo buộc,(3) các số liệu hoặc tuyên bố thực tế khác và (4) bằng chứng trong hồ sơ.

Về thời hạn cung cấp các thông tin thực tế

Thay đổi về thời hạn cung cấp thông tin thực tế trong đó, sẽ đưa ra thời hạn cụ thể dựa theo loại thông tin thực tế được cung cấp căn cứ vào định nghĩa mới nêu trên và yêu cầu người cung cấp thông tin phải chỉ rõ thông tin mà họ cung cấp thuộc loại nào.

Việc thay đổi này sẽ khiến cho thay vì quy định về thời hạn một cách chung chung, sẽ có quy định về thời hạn cụ thể dựa trên từng loại thông tin thực tế được nộp. Điều này cho phép ITA xem xét và phân tích các thông tin thực tế theo từng giai đoạn phù hợp của thủ tục và tránh trường hợp phải xem xét một lượng lớn thông tin thực tế khi quá muộn để có thể kiểm tra, phân tích, tiến hành điều tra tiếp theo và nếu cần thiết là thẩm tra một cách đầy đủ. Việc sửa đổi này cũng giúp các bên liên quan biết rõ hơn về thời hạn nộp các thông tin thực tế có liên quan trong từng giai đoạn của vụ việc, bao gồm việc nộp thông tin thực tế để phản bác, làm rõ hoặc sửa lại cho đúng thông tin thực tế đã được nộp trong hồ sơ.

Trước khi có quyết định trên, Điều 19.351.310 CFR quy định thời hạn cung cấp thông tin thực tế gồm có thời hạn chung, thời hại cho từng bản cung cấp ví dụ như bản trả lời câu hỏi, và thời hạn cho từng cáo buộc. Quy định mới cũng yêu cầu bên cung cấp thông tin phải nêu rõ nhóm/loại (category) của thông tin mà họ cung cấp.

ITA khẳng định rằng, nếu một bên nhận thấy rằng hồ sơ vụ việc thiếu thông tin thực tế, họ cần phải giải thích họ muốn cung cấp thông tin bổ sung nào, và tại sao không thể cung cấp những thông tin đó đúng hạn và yêu cầu ITA chấp nhận chúng. Điều này sẽ giúp cơ quan điều tra và các bên liên quan có thể xác định hiệu quả thông tin thực tế và phân tích thông tin phù hợp với mục đích mà thông tin được nộp. Nếu có đủ thời gian để phản biện, bình luận, phân tích và xem xét kỹ lưỡng những thông tin  mới, trước đây không có và ITA có khả năng thẩm tra chúng, cơ quan này có thể bỏ phiếu để chấp nhận bản cung cấp bổ sung. Nếu không, tính chân thực của những thông tin được nộp muộn như vậy không thể được đảm bảo.

Quy định này sẽ được áp dụng cho bất cứ bên liên quan nào cung cấp thông tin cho ITA trong các vụ điều tra AD/CVD, điều này có nghĩa là bao gồm cả các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất sản phẩm bị điều tra và các chi nhánh của họ, nhà nhập khẩu sản phẩm bị điều tra, nhà sản xuất nội địa của sản phẩm tương tự, và các chính phủ nước ngoài.

Cục quản lý cạnh tranh
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ