SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Xri Lan-ca Quý I năm 2013
Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Xri Lan-ca trong Quý I năm 2013 tăng trưởng khả quan, đạt xấp xỉ 45,6 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2012 (27,62 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Xri Lan-ca tăng mạnh, đạt khoảng 33,7 triệu USD, tăng trên 92%; và nhập khẩu của Việt Nam từ quốc gia này đạt gần 12 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Xri Lan-ca

Đơn vị: triệu USD

 

Quý I/2013

Quý I/2012

Tăng / Giảm (%)

Xuất khẩu

33,69

17,52

+ 92,31

Nhập khẩu

11,9

10,1

  + 17,79

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, trong quý I năm 2013, mặt hàng clanhke trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Xri Lan-ca, đạt trên 6 triệu USD (quý I năm 2012, clanhke vẫn chưa xuất khẩu sang Xri Lan-ca). Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch tăng khá cao và nhanh như dây điện và dây cáp điện, điện thoại di động và linh kiện, vải, phân bón, sản phẩm hóa chất… Tuy nhiên, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sụt giảm, như mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, chất dẻo nguyên liệu, sợi các loại…

Một số mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam sang thị trường Xri Lan-ca

Đơn vị: USD

Tên mặt hàng

Quý I/2013

Quý I/2012

Tăng/Giảm (%)

Clanhke

6.113.900

 

 

Dây điện & dây cáp điện

3.826.186

315.512

1112,69

Điện thoại di động và linh kiện

3.796.966

 

 

Sợi các loại

3.095.301

3.115.575

-0,65

Bia uống

2.890.158

 

 

Vải

2.150.169

510.352

321,31

Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng

1.814.162

3.478.398

-47,84

Phân bón

1.711.260

414.231

313,12

Sản phẩm hoá chất

1.360.811

502.147

171,00

Chất dẻo nguyên liệu

1.212.921

1.284.339

-5,56

Tổng kim ngạch xuất khẩu

33.686.268

17.517.062

92,31

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Xri Lan-ca, trong 3 tháng đầu năm 2013, mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu vẫn là mặt hàng có kim ngạch cũng như tốc độ tăng trưởng lớn nhất, đạt xấp xỉ 10,3 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012 (8,6 triệu USD), và chiếm tới 86,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ quốc gia này. Các mặt hàng khác tuy có tăng trưởng so với năm ngoái, như sản phẩm dệt may, cao su, sản phẩm từ cao su, sản phẩm từ giấy… nhưng kim ngạch vẫn còn thấp hoặc không đáng kể.

Mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Xri Lan-ca

Đơn vị: USD

Tên mặt hàng

Quý I/2013

Quý I/2012

Tăng/Giảm (%)

Thức ăn gia súc & nguyên liệu

10.288.982

8.575.580

19,98

Sản phẩm dệt may

328.916

 

 

Cao su

267.521

221.377

20,84

Sản phẩm từ cao su

222.103

188.072

18,09

Hàng hoá khác

202.837

579.698

-65,01

Sản phẩm từ giấy

110.746

107.169

3,34

Tổng kim ngạch nhập khẩu

11.896.317

10.099.392

17,79

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Ước tính đến hết Quý II năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Xri Lan-ca đạt khoảng 85 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 65 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 20 triệu USD.

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á (v.thy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ