SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thống kê nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích đã được Cục SHTT chấp nhận đơn
Từ ngày 25/1/2015 đến ngày 25/12/2015, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 421 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 395 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 12 đơn kiểu dáng công nghiệp; 12 đơn sáng chế và 02 giải pháp hữu ích.

Xem tập tin đính kèm

Sở KH&CN TPCT
File đính kèm
6322_ThongkeDBH.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ