Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Hỗ trợ Sở hữu Trí tuệ
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân v/v tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020
Bộ tài liệu nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về các thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng quyến sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bảo hộ.
Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ” thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2015 do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chủ trì, được triển khai thực hiện từ tháng 4/2014 đến hết tháng 12/2015 với các hoạt động chính như sau:
Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015. Ban Chỉ đạo Chương trình trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ của Chương trình.
Nhằm triển khai Quyết định 1732/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2015, ngày 27/8/2012, Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ buổi triển khai Chương trình Chương trì nh cho cán bộ của các sở, ban ngành liên quan và doanh nghiệp.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ