SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)
Tuần 51

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

17/12/2018

- 7h: Tiếp công dân tại VP Sở (Ban Giám đốc)

- 8h: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 13h30, họp lấy ý kiến về kết quả xác minh các nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt tại Công An TP (PGĐ An)

Thứ ba

18/12/2018

- 8h, Họp hội đồng tuyển chọn dự án KHCN “Nghiên cứu giải pháp tách nước trong hệ thống lạnh dùng NH3 trong các nhà máy chế biến thủy sản tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P. QLKH)

- 14h: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án KH&CN: “Xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất mè tại thành phố Cần Thơ” tại HT Sở  (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

Thứ tư

19/12/2018

- 8h: Họp đánh giá phân loại đảng viên tại HT Sở (mời đảng viên Chi bộ VPS dự) (Cả ngày)

- 14h: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố dự án KHCN “Xây dựng mô hình sàng lọc, chẩn đoán sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Cần Thơ” tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

20/12/2018

- 8h, Tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, Hội thảo về giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tại KS Nesta (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, P.QLCN&TTCN, TTTT, TTUD)

- 8h30: Tham dự Hội thảo về nâng cao giá trị gia tăng ngành thực phẩm chế biến của Việt Nam tại KS Mường Thanh (PGĐ An, P.QLCN&TTCN)

- 14h, Tiếp xúc cử tri tại xã Trường Long, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

Thứ sáu

21/12/2018

- 5h30: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố (PGĐ An, TTKT)

- 7h30: Hội thảo phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Khoa kinh tế, ĐHCT (PGĐ Hoài Phương)

- 13h30: Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019 tại HT Thanh tra TP (Thanh tra Sở)

- 14h, Hội nghị lần thứ ba Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL tại UBND tỉnh Cà Mau (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ