SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-SKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra về lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Hộ kinh doanh G_I_N_K_G_O CẦN THƠ; địa điểm kinh doanh 293/1 đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ảnh minh họa.

Qua quá trình thanh tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu do chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp, kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, ý kiến chuyên môn của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ việc Hộ kinh doanh G_I_N_K_G_O CẦN THƠ sử dụng dấu hiệu (G_I_N_K_G_O) trên biển hiệu là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “GinkGo” và “GinkGo VOYAGE, hình” của Công ty TNHH Bạch Quả, địa chỉ: 54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 226417 cấp ngày 17/6/2014 (cấp cho nhãn hiệu “GinkGo”) và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 256976 cấp ngày 18/01/2016 (cấp cho nhãn hiệu “GinkGo VOYAGE, hình”) cho dịch vụ nhóm 39 và nhóm 43. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Ngọc Thủy Trân, đại diện Hộ kinh doanh G_I_N_K_G_O CẦN THƠ với số tiền phạt 10.000.000 đồng do đã thực hiện hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên biển hiệu, quy định tại khoản 15 Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đồng thời bà Nguyễn Ngọc Thủy Trân đã chủ động thay đổi tên hộ kinh doanh.

Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã xử lý đối với cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành của cá nhân vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp, đồng thời cũng kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính liên quan đến việc đăng ký, sử dụng tên Hộ kinh doanh để phù hợp với việc áp dụng thực tiễn tại địa phương./.

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ