SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thực hiện theo Quyết định số 120/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài "Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe sau khi ra viện cho người bệnh tai biến mạch máu não tại thành phố Cần Thơ"

 Ảnh minh họa.

Đề tài “Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe sau khi ra viện cho người bệnh tai biến mạch máu não tại thành phố Cần Thơ” do Thạc sĩ Trần Thị Hạnh làm Chủ nhiệm, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ là tổ chức chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài đã được Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì  đề tài, dự án cấp thành phố (theo Quyết định số 1428/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ) tuyển chọn và ký kết hợp đồng thực hiện đề tài số 10/HĐ-SKHCN ngày 15/12/2014; phụ kiện hợp đồng số 31/PKHĐ-SKHCN ngày 10/12/2015, phụ kiện hợp đồng số 25/PKHĐ-SKHCN ngày 28/11/2016, phụ kiện hợp đồng số 14/PKHĐ-SKHCN ngày 30/5/2017 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ với Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Thạc sĩ Trần Thị Hạnh. Mục tiêu đặt ra cho đề tài là cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho người sống sót sau tai biến mạch máu não tại thành phố Cần Thơ thông qua việc phát triển mô hình chăm sóc liên tục sau xuất viện cho người bệnh. Sản phẩm của đề tài gồm có mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục cho người bệnh tai biến mạch máu não (TBMMN) sau khi ra viện; bộ tài liệu tập huấn chăm sóc người bệnh TBMMN; bộ giáo trình kỹ năng chăm sóc người bệnh TBMMN bằng video clip; cẩm nang chăm sóc người bệnh TBMMN; 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia, quốc tế.

Kết quả thanh tra, nhìn chung chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng nội dung, kết quả so với hợp đồng đã ký kết, thuyết minh đã được phê duyệt; về tiến độ thực hiện đề tài chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết ban đầu; đề tài đã được tổ chức đánh giá, nghiệm thu và được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố thông qua với xếp loại “Đạt”, chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đăng ký lưu giữ kết quả tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ; mô hình chuyển giao kết quả nghiên cứu đem lại hiệu quả hỗ trợ bệnh nhân trong việc điều trị bệnh và vẫn còn duy trì thực hiện. Tổ chức chủ trì đề tài có đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học đối với chủ nhiệm đề tài, tuy nhiên việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức chủ trì, trách nhiệm của Thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, đôn đốc theo dõi và kiểm tra, giám sát chi tiêu và thanh quyết toán chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa chủ nhiệm đề tài với các cá nhân, bộ phận có liên quan của tổ chức chủ trì là chưa tốt, dẫn đến việc thực hiện thanh quyết toán đề tài bị chậm trễ, đồng thời trong thời gian thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài còn đang tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Thái Lan nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện thanh, quyết toán, hoàn thành đề tài.

Qua công tác thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tổ chức, cá nhân có hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện thanh, quyết toán, công tác quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc theo dõi và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do tổ chức mình thực hiện; giám sát chi tiêu chặt chẽ, có hiệu quả, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và thực hiện thanh quyết toán đúng thời gian quy định. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

Hữu Kha - Thanh tra Sở KH&CN

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ