SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ”
Ngày 8/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng kiểm tra tiến độ dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ”, dự án do CN. Nguyễn Thúy Hằng làm Chủ Nhiệm, Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án là nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ thông qua các chương trình phát sóng trên Đài PTTH TP. Cần Thơ; tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng thông tin SHTT thuận lợi, hiệu quả, phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; góp phần nâng cao sự hiểu biết, nhận thức để thúc đẩy hoạt động đăng ký bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Nội dung của dự án sẽ bao gồm các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, các vấn đề liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ được triển khai trong 9 kỳ phát sóng trên Đài PTTH TP. Cần Thơ với các nội dung cụ thể:

- Chia sẻ kinh nghiệm trong nhận diện và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ;

- Nhận diện và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu – Kinh nghiệm để thành công;

- Nhận diện và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/ giải pháp hữu ích – Kinh nghiệm để thành công;

- Chia sẻ kinh nghiệm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu công nghiệp;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp ;

- Chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác, phát triển tài sản trí tuệ đối với đặc sản địa phương;

- Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác và phát triển tài sản trí tuệ”.

Hội đồng đánh giá dự án thực hiện đúng tiến độ và nội dung nghiên cứu, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung theo như góp ý của thành viên hội đồng.Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng kiểm tra tiến độ dự án “Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong nước và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài” cũng đã được triển khai.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ