SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020 (Điều chỉnh lần 1)
Tuần 45 đăng ngày 03/11/2020

THỨ HAI: ngày 02/11/2020

- Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương đi công tác ngoài thành phố

- 7 giờ 00’: Phó giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 03/11/2020

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thành uỷ Cần Thơ về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Điểm tại Hội trường Sở NN&PTNT.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 04/11/2020

- 08 giờ 00’:  Giám đốc Ngô Anh Tín dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2020. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thới Quan B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra, công an thành phố Cần Thơ” tại Hội trường Sở (P. QLKH,VP,TTTT cùng dự).

THỨ NĂM: ngày 05/11/2020

- 08 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ khai mạc sự kiện Techmart "Công nghệ sinh học". Điểm tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.Hồ Chí Minh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị "Vai trò của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương" năm 2020. Điểm tại Hội trường tầng 1, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ.(GĐ Trung tâm Thông tin KH&CN cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bổ sung năm 2021 (lĩnh vực Nông nghiệp - Chế biến). Điểm tại Hội trường 1 Sở KH&CN (P.QLKH cùng dự).

THỨ SÁU: ngày 06/11/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 10 năm 2020 của UBND TPCT. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 10 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương nghe báo cáo toàn bộ Kế hoạch tổ chức Sự kiện Trưng bày, trình diễn công nghệ trực tuyến-trực tiếp; hội thảo, tọa đàm giới thiệu công nghệ năm 2020 tại TP. Cần Thơ (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trình bày). Điểm tại Hội trường Sở (Mời đại diện Lãnh đạo các phòng, KVip, Giám đốc TTKT cùng dự).

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự lớp tập huấn Kỹ năng tra cứu và phân tích sáng chế. Điểm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Công an TP. Cần Thơ (P. QLKH cùng dự).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố - lĩnh vực y tế. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội thảo khoa học "Nông nghiệp hữu cơ - cơ hội và thách thức". Điểm tại Hội trường Sở NN&PTNT.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 10 năm 2020 của UBND TPCT. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ BẢY: ngày 07/11/2020

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự lớp tập huấn Kỹ năng tra cứu và phân tích sáng chế. Điểm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ