SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

IV. Hoạt động Khoa học và Công nghệ
 
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 42    Lượt tải: 4

10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 61    Lượt tải: 5

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 15    Lượt tải: 0

12. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 19    Lượt tải: 2

13. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 17    Lượt tải: 1

14. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 15    Lượt tải: 0


16. Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 10    Lượt tải: 0

17. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật: 06/11/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 19    Lượt tải: 1


123
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài