SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ba dự án thắng cuộc vòng đầu tiên của Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo (một hợp phần của Chương trình Tăng cường thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Australia - Việt Nam, gọi tắt là Aus4Innovation) đã được công bố tại Hà Nội ngày 9/10/2019. Được lựa chọn từ 115 hồ sơ, 3 dự án có những sáng kiến xuất sắc, tạo ra tác động kinh tế và xã hội tích cực đã nhận được tổng tài trợ lên đến hơn 1,6 triệu đô la Úc.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ