SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sáng ngày 16/8/2019, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét duyệt dự án “Cải tiến và đổi mới hệ thống chế biến các loại hạt nông sản” do Công ty TNHH MTV TM Đinh Gia Foods là cơ quan chủ trì thực hiện.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ