Hôm nay, Thứ sáu 18-08-2017

Tìm kiếm
 
Thanh tra
Thực hiện Quyết định thanh tra số 136/QĐ-SKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Từ ngày 23-26/5/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Trường Quản lý KH&CN đã phối hợp với Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn "Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017".
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN quy định về mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã có văn bản số 1152/BKHCN-TTra gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đề nghị phối hợp, chỉ đạo triển khai Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố, sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ KH&CN với các Bộ, ngành, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở KH&CN, sự nỗ lực số gắng của các đoàn thanh tra chuyên ngành, sau 3 tháng tổ chức triển khai (tháng 7, 8 và 9/2016), Cuộc Thanh tra chuyên đề năm 2016 đã đạt được những kết quả tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa, răn đe các tổ chức, cá nhân còn có ý định không chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức, mỹ nghệ, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ
Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 07/7/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên đề năm 2016 về vàng trang sức, mỹ nghệ
[1] 2 3 4 5 6 Tiếp

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ