Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017
Tìm kiếm
 

 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

CAN THO SCIENCE AND TECHNOLOGY APPLICATION

Chức năng:

Trung tâm có chức năng ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng trên cơ sở ứng dụng các công nghệ cao, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa thể chuyển giao cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước đảm nhiệm.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện các dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm áp dụng công nghệ mới.

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ TBI, chuẩn bị Sàn giao dịch công nghệ vùng ĐBSCL sau năm 2015.

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ (công nghệ cơ khí – tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…) gồm dịch vụ khoa học, dịch vụ công nghệ, dich vụ chuyển giao; dịch vụ bồi dưỡng, huấn luyện nhân lực trình độ cao; dịch vụ trưng bày sản phẩm công nghệ mới; kể cả hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản… của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết với Viện, trường, nhà khoa học để thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới.

- Bảo tồn, lưu trữ và phát triển các nguồn gen quý cho thành phố.

- Hợp tác quốc tế và trong nước về ứng dụng công nghệ mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các hoạt động khác được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố giao.

 Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm:

- Lãnh đạo: Giám đốc và các phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Sơ đồ tổ chức

Biên chế:

Biên chế của Trung tâm nằm trong chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức theo quyết định số 381/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2013.

Danh sách viên chức Trung tâm

 

 Địa chỉ liên lạc:

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Số 45 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.6250.798

Email: stacantho2013@gmail.com.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ