SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ 23/10/2017 đến 28/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ 23/10/2017 đến 28/10/2017)

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

23/10/2017

- 8h, họp giao ban – Tại Hội trường VP Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 8h, làm việc với SI Hub – Tại TP Hồ Chí Minh (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 13h30, dự tổng kết chương trình tập huấn VSV Investor Bootcamp” … - Tại TP Hồ Chí Minh (PGĐ Hoài Phương)

Thứ ba 24/10/2017

- 8h, báo cáo tiến độ thực hiện hồ sơ dự án Khu công nghệ cao Cần Thơ – Tại Phòng họp số 6, VP UBND TP (GĐ, P.QLCN&TTCN chuẩn bị nội dung)

- 14h, Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng dây chuyền công nghệ ép gia nhiệt trong sản xuất bún gạo” – Tại HT VP Sở (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, TTTT)

- 13h30, kiểm tra tình hình xử lý rác thực tế tại Khu xử lý chất thải rắn xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TPCT – Tại Cờ Đỏ (P.QLCN&TTCN)

Thứ tư

25/10/2017

- 8h, dự Hội nghị quốc tế về thành phố thông minh – Tại 88, Đồng Khởi, TP Hồ Chí Minh (GĐ)

Thứ năm

26/10/2017

- 7h30, hội nghị giao ban KHCN Đông Nam bộ - Tại TT Hội nghị 272, Q.3, TP Hồ Chí Minh (GĐ)

- 14h, khảo sát và lập đề xuất dự án thay thế đèn cao áp sang đèn Led trên địa bàn TPCT – Tại Sở Công thương (P.QLCN&TTCN)

Thứ sáu

27/10/2017

- 8h, Báo cáo Thường trực UB và các Sở ngành liên quan tiến độ triển khai dự án Trung tâm UDTB KHCN – Tại HT VP Sở (VPS và TTUD chuẩn bị hồ sơ, tài liệu) (Làm việc nội bộ)

- 13h30, Kiểm tra tiến độ dự án “Chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục trái trên 02 loại cây ăn trái: dâu Hạ Châu, vú sữa tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ” – Tại Phong Điền (GĐ, P.QLKH, TTTT)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chúĐề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ