SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ 27/11/2017 đến 02/12/2017)
Tuần 47

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai   27/11/2017

- 8h, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/02/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy – Tại HT Công an thành phố (PGĐ An)

- 14h, họp tổ đại biểu HĐND Phong Điền – Tại Hội nông dân (PGĐ Hoài Phương)

Thứ ba   28/11/2017

- 8h, dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công PAPI giai đoạn 2015-2017 – Tại HT UBND TP (PGĐ An)

- 9h30, họp Đảng Ủy (Mời các Đ/c trong BCH dự)

- 14h, Hội đồng tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá sát sọc” – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

Thứ tư   29/11/2017

- 8h, dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng – Tại HT Thành Ủy (BGĐ) (Từ ngày 29.11 đến 30.11)

Thứ năm   30/11/2017

- 8h, dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII của Đảng – Tại HT Thành Ủy (BGĐ)(Cả ngày)

Thứ sáu   01/12/2017

- 7h30, dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố - Tại Thành Ủy (GĐ) (Cả ngày)

- 8h30, dự Hội thảo đánh giá kết quả Cuộc thanh tra chuyên đề 2017 về an toàn, bức xạ hạt nhân - Tại Hà Nội (PGĐ An)

Thứ bảy 02/12/2017

- 9h, Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật – Tại HT Thành Ủy (GĐ)

  Lịch trực   cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ