SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 04/12/2017 đến 08/12/2017)
Lịch tuần

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

04/12/2017

- 8g00, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 14g00 thẩm định nội dung và kinh phí đề tài KHXH “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ” – Tại Hội trường Sở (GĐ, QLKH)

Thứ ba   05/12/2017

- 07g30 dự kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 – Tại Hội trường UBND TP (GĐ, PGĐ Hoài Phương)

Thứ tư

06/12/2017

- 07g30 dự kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 – Tại Hội trường UBND TP (GĐ, PGĐ Hoài Phương)

- 08g00 dự Hội thảo phát triển khu CNTT tập trung tại Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, Định hướng liên kết thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung – Tại KS Đông Hà Fortuneland (PGĐ An, QL.Công nghệ)

- 08g30 dự Hội thảo cuối kỳ dự án “Sản xuất khí sinh học bền vững từ rơm thải” – Tại Trường Đại học Cần Thơ (TTUD)

- 14g00 tuyển chọn đề tài “Phân tách, định danh và đánh giá hoạt tính kháng cỏ dại của các hợp chất hóa học trong cây mai dương (Mimosa pigra)” – Tại Hội trường Sở (BGĐ, QLKH, TTTT)

Thứ năm

07/12/2017

- 07g30 dự kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 – Tại Hội trường UBND TP (GĐ, PGĐ Hoài Phương)

- 13g30 dự Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2017 – Tại Hội trường Sở TT&TT (BGĐ)

Thứ sáu

08/12/2017

- 08g00 họp lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố…- Tại Sở Nội vụ (BGĐ, Thàn)

- 08g15 dự phối hợp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản – Tại H.Thới Lai (Đ/c Hải - Chi cục TĐC)

- 09g00 tuyển chọn đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống HoneyWall phục vụ công tác bảo vệ website…” – Tại Hội trường Sở (GĐ,QLKH,TTTT)

- 14g00 họp đánh giá, nghiệm thu Đề án “Đánh giá trình độ công nghệ 03 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố Cần Thơ”- Tại Hội trường Sở (GĐ, QL Công nghệ)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ