SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (Từ 25/12/2017 đến 29/12/2017)
Tuần 51

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

25/12/2017

- 13h30, kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ camera đa sắc độ phân giải cao trong tách màu gạo để nâng cao chất lượng xuất khẩu” – Tại DNTN Thành Lợi (P.QLCN&TTCN, Thanh tra Sở, P.KHTC, TTUD)

Thứ ba   26/12/2017

- 7h30, dự Hội thảo “cơ cấu lại doanh nghiệp cơ khí TPCT – Theo hướng cuộc CM CN lần thứ tư” – Tại HT UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 8h, dự Hội thảo khoa học về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức – Tại HT KS Kim Thơ Cần Thơ (PGĐ An, CVP)

- 15h, họp kiểm tra các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh tiêu thụ dung môi theo Công văn 13070/VPCP của Văn phòng Chính phủ - Tại phòng họp số 6, VP UBND TP (PGĐ An)!

Thứ tư

27/12/2017

- 7h30, dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 – Tại HT các Ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 7h30, dự Hội nghị giao ban quý IV và tổng kết công tác khoa giáo năm 2017 – Tại HT 2, Quận Ủy Cái Răng (PGĐ An)

- 8h, dự hội nghị cán bộ chủ chốt TP – Tại HT Công an TP (BGĐ)!

- 14h, dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của Liên hiệp các hội KH&KT TP – Tại Liên hiệp các hội KH&KT TPCT (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ năm

28/12/2017

- 9h, dự Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn thẩm định Đề án thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ - Tại Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội (GĐ, P.QLCNghệ)

- Dự chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2017 – HT KS Mường Thanh Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương, TTTT) (Cả ngày)

- 8h, dự Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế xã hội – Tại VP UBND TP (BGĐ)!

- 7h30, tham dự đánh giá “Mô hình sản xuất hoa chậu quanh năm” – Tại Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (P. KHCS)

- 13h30, hội nghị công chức viên chức 2018 – Tại HT TT kỹ thuật TĐC (Mời toàn thể công chức, viên chức dự họp)

Thứ sáu

29/12/2017

- 8h, dự Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế xã hội – Tại VP UBND TP (BGĐ)!  

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ