SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 02/04/2018 đến 06/04/2018)
Tuần 13

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

02/04/2018

- 7h30, thẩm định đề tài "Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương TPCT đến 2030" -  Tại HT VPS (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, P.KHTC)

- 9h, Làm việc với trường ĐH Y dược Cần Thơ – Tại HT Sở Y tế (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Nghiên cứu sự biến đổi HPV-DNA và tế bào học cổ tử cung…” – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ ba

03/04/2018

- 7h30, họp tổng kết NQ 23-NQ/TU – Tại HT các ban xây dựng Đảng (GĐ)

- 8h, họp Đảng ủy mở rộng – Tại HT Sở (Mời các Đ/c trong BCH, Bí thư các Chi bộ dự)

- 14h, hội nghị sơ kết công tác ATVSTP quý I/2018…- Tại P.3, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ tư

04/04/2018

- 8h, triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập địa bàn TP – Tại HT UBND TP (PGĐ An) !

- 14h, họp BTV – Tại Liên hiệp các hội KH&KT TPCT (GĐ)

Thứ năm

05/04/2018

- 7h30, hội nghị triển khai KH xây dựng CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn TPCT – Tại HT CA TP (PGĐ An)

- 9h, họp văn phòng Sở (PGĐ An, Văn phòng )

- 14h, họp BCĐ 389 – Tại P.3, VP UBND TP (PGĐ An) !

Thứ sáu

06/04/2018

- 7h30, hội nghị sơ kết công tác quý I … - Tại Đảng ủy khối CQDCĐ (GĐ)

- 8h, hội thảo “Triển khai CV số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 …” – Tại Q1, TP HCM (PGĐ An, Chi cục TĐC)

- 8h30, tọa đàm “làm gì để khởi nghiệp hiệu quả” - Tại khu II, ĐH Cần Thơ (TTTT)

- 13h30, hội nghị sơ kết hoạt động của BCH Đảng bộ khối quý I năm 2018 – Tại Đảng ủy khối CQDCĐ (GĐ)

- PGĐ Hoài Phương đi công tác ngoài thành phố (Từ 06.4 đến 18.4)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ