SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cần Thơ: Ký kết thỏa thuận hợp tác về khởi nghiệp
Trong khuôn khổ hội thảo “Hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, ngày 12/6/2018, tại Khách sạn TTC Cần Thơ đã diễn ra Ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ về Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên để cùng thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch 175 về việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; đồng thời giúp phát triển, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ, hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (CASTI) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và đại diện các đơn vị: Saigon Innovation Hub (SIHUB) thuộc Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh; Thành Đoàn TP. Cần Thơ; Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP. Cần Thơ (CMSC) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ; Công ty Cổ phần VIETNAM Silicon Valley Accelerator VSV (VSVA); Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (KVIP); Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA); Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU); Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Cần Thơ (CADS).

Tham gia chứng kiến ký kết, gồm có ông Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Trần Ngọc Nguyên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ; ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và bà Trần Hoài Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Thúy Hằng
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ