SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kết luận thanh tra chyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ
Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cần Thơ ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ

Chi tiết toàn văn kết luận thanh tra

http://xem tại đây

Sở KHCN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ