SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018)
Tuần 43

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

22/10/2018

- 8h: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba

23/10/2018

- 8h: dự họp Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tại P.3, VP UBND TP (PGĐ An)

Thứ tư

24/10/2018

- 13h30: dự hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  tại Bộ CHQS TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 14h: Thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “So sánh hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng sonde Foley bóng đôi cải tiến và bóng đơn ở thai kỳ đủ trưởng thành tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ” tại Hội trường Sở (PGĐ. Hoài Phương, PQLKH)

Thứ năm

25/10/2018

- 8h: đi kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành tại Nhà máy xử lý rác sinh hoạt huyện Thới Lai tập trung tại Văn phòng UBND TP (PGĐ An)!

Thứ sáu

26/10/2018

- 7h30: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và triển khai quan triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW tại HT Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương)

- 8h: dự sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 tại An Giang (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 8h: tiếp BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương tại VP Thành Ủy (PGĐ An)

Thứ bảy

27/10/2018

- 7h30: Dự hội thảo Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL năm 2018 tại Trường ĐHCT (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ