SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo: Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài:

Tên đề tài KHXHKhảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ công nghệ nâng cao giá trị gia tăng nông sản – thực phẩm tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu:

- Khảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản – thực phẩm thành phố Cần Thơ.

- Khảo sát năng lực cung ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ của các đơn vị chuyển giao công nghệ (viện, trường) và đề xuất các giải pháp kết nối cung - cầu của thị trường khoa học và công nghệ.

- Xây dựng các danh mục nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới để đặt hàng các đơn vị viện trường nghiên cứu công nghệ gắn với địa chỉ ứng dụng (nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp), từng bước đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ.

Sản phẩm:

- Báo cáo phân tích nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông sản – thực phẩm và một số lĩnh vực khác của thành phố Cần Thơ (có phân tích và đánh giá hiện trạng, năng lực, nhu cầu của từng nhóm đối tượng tham gia thị trường).

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nền về cung cầu của thị trường ứng dụng tiến bộ công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản – thực phẩm của thành phố Cần Thơ và đề xuất các giải pháp, biện pháp kết nối, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; danh mục nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới đặt hàng các viện, trường nghiên cứu công nghệ gắn với địa chỉ ứng dụng (nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp).

 

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (nếu có).
 2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (mẫu B1-1-ĐON).
 3. Thuyết minh đề tài (Mẫu B1-3-TMĐTXH).
 4. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (mẫu B1-7-LLTC).
 5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-8-LLCN).
 6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
 7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (mẫu B1-9-PHNC).
 8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản file điện tử của hồ sơ, tất cả được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

 1. Tên đề tài cấp thành phố (tên, mã số của chương trình - nếu có);
 2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
 3. Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;
 4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý  Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 03/12/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn./.              

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ