SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)
Tuần 45

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

05/11/2018

- 7h30: dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ “Về đẩy mạnh phát triển du lịch” tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 8h: dự hội thảo chuối giá trị gia tăng của nông sản chủ lực nhìn từ thị trường đến sản xuất tại TT xúc tiến đầu tư thương mại HCTL Cần Thơ (PGĐ Hoàng Phương)

- 14h: Họp Giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba

06/11/2018

- 8h: Tiếp đoàn Ủy ban kiểm tra của Thành ủy giám sát về CCHC tại HT Sở (Đảng ủy Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị)

- 14h: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài "Xây dựng website hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tiếp cận nền công nghiệp 4.0" tại HT Sở (PGĐ An, P. QLKH, TTTT)

Thứ tư

07/11/2018

- 8h: Họp Đảng ủy tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

- 14h: Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài: “Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ” tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

08/11/2018

- 8h: Tiếp xúc xử tri tại Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14h: Tiếp xúc cử tri tại xã Trường Long, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14h: Họp chi bộ Văn Phòng Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

Thứ sáu

09/11/2018

- 13h: dự sự kiện ngày Hà Lan  tại KS TTC Premium (PGĐ An)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ