SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019)
Tuần 16

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

15/04/2019

- Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ ba

16/04/2019

- 8g: họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp Tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh  tại Sở KH&CN An Giang (PGĐ Hoàng Phương)

- 8g: làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp - Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự” tại HT VP HĐND (PGĐ An) (Cả ngày)

- 8g: Hội thảo về đẩy mạnh phát triển du lịch tại KS Ninh Kiều 2 (Hai Bà Trưng, P. Tân An) (PGĐ Hoài Phương, P. QLKH) (Cả ngày)  

- 14g: Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố đề tài: “Tác động những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó” tại Hội trường Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

- 13g30: Triển khai kế hoạch Tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ" tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ tư

17/04/2019

- 8h, họp về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ mở rộng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV tại Sở Xây dựng (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ năm

18/04/2019

- PGĐ Hoài Phương đi công tác ngoài thành phố

Thứ sáu

19/04/2019

- 8g: dự diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Tp Hạ Long, Quảng Ninh (PGĐ Hoài Phương, VP, P.KHTC, Chi cục TĐC)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ