SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)
Tuần 18

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

29/04/2019

- Nghỉ hoán đổi

Thứ ba

30/04/2019

- Nghỉ lễ

Thứ tư

01/05/2019

- Nghỉ lễ

Thứ năm

02/05/2019

- 7g: Dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

03/05/2019

- 8g: Tổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại trường chính trị (PGĐ An)

- 15g: họp trao đổi thực hiện Hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp thành phố tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P. KHTC)

Thứ bảy

04/05/2019

- 7h, Đánh giá giữa kỳ đề tài “Nghiên cứu quy trình canh tác cây mè có năng suất cao phục vụ cho việc luân canh với cây lúa ở thành phố Cần Thơ” tại điểm thực hiện mô hình (Ô Môn, Thốt Nốt) (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P.KHTC, TTTT)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ