SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/06/2019)
Tuần 22

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

27/05/2019

- Làm việc bình thường

Thứ ba

28/05/2019

- 14g: Làm việc với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về việc sửa đổi Nội quy, quy chế cơ quan tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ)

Thứ tư

29/05/2019

- 14g: Khảo sát hiện trạng công nghệ doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình đổi mới công nghệ tại Quận Cái Răng (PGĐ An, P.KHTC, P.QLKHCNCS, P.QLCN&TTCN, TTTT, TTUD)

Thứ năm

30/05/2019

- 7g30: Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Long Tuyền, Bình Thủy tại HT BCH Quân sự quận Bình Thủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

31/05/2019

- Làm việc bình thường

Thứ bảy

01/06/2019

- 7g30: dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tại HT Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ