SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
Tuần 33

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

12/08/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba

13/08/2019

- 7g30: dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) tại Ht các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (BGĐ)

Thứ tư

14/08/2019

- 9g: họp trao đổi cho ý kiến về 5 ý tưởng dự án do tập đoàn SK đề xuất tại Sở KH&ĐT (PGĐ Hoàng Phương)

- 14g: Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố đề án: “Phát triển mạng lưới logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn 2030” tại Hội trường Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

15/08/2019

- Tiếp công dân tại VP Sở (BGĐ)

- 8g: dự Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01, Thông tư số 02 ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ  tại trường ĐH KTCN Cần Thơ (PGĐ An, VP Sở)

- 14g: Họp mặt toàn Đảng bộ 6 tháng đầu năm và học tập, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại HT TTTT KH&CN (Mời toàn thể Đảng viên tham dự)

Thứ sáu

16/08/2019

- 8g: Xét duyệt dự án đổi mới công nghệ “Cải tiến và đổi mới hệ thống chế biến các loại hạt nông sản” tại HT Sở (PGĐ An, P.QLCN&CN, TTTT, TTƯD)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ