SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
Tuần 33

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

12/08/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba

13/08/2019

- 7g30: dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) tại Ht các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (BGĐ)

Thứ tư

14/08/2019

- 9g: họp trao đổi cho ý kiến về 5 ý tưởng dự án do tập đoàn SK đề xuất tại Sở KH&ĐT (PGĐ Hoàng Phương)

- 14g: Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố đề án: “Phát triển mạng lưới logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn 2030” tại Hội trường Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

15/08/2019

- Tiếp công dân tại VP Sở (BGĐ)

- 8g: dự Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01, Thông tư số 02 ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ  tại trường ĐH KTCN Cần Thơ (PGĐ An, VP Sở)

- 14g: Họp mặt toàn Đảng bộ 6 tháng đầu năm và học tập, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại HT TTTT KH&CN (Mời toàn thể Đảng viên tham dự)

Thứ sáu

16/08/2019

- 8g: Xét duyệt dự án đổi mới công nghệ “Cải tiến và đổi mới hệ thống chế biến các loại hạt nông sản” tại HT Sở (PGĐ An, P.QLCN&CN, TTTT, TTƯD)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ